كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
قوانین و مقررات
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1399 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص موظف نمودن بانک مرکزی به واریز وجود مورد نظر از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب درآمد عمومی
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه موضوع ضريب حقوق سال 1398
مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص سهم شرکتهای بیمه از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1398 كل كشور
اصلاح مواردی از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تعیین حد نصاب معاملات
دستور العمل پرداخت بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم درآمد
اجازه بانک مرکزی جهت تسویه بدهیها به صندوق بین المللی پول
تهاتر مطالبات اشخاص از شرکتها با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی
در خصوص انتقال بدهیهای شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
در خصوص نرخ تسعیر ارز
اصلاحات در نظام اداری
تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص حقوق سال 1397
تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
حذف بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های مکلف به حسابرسی عملیاتی
قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم
ابلاغ قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ١٣٩٥ کل کشور
لایحه مالیات بر ارزش افزوده
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
1 2 3 4