كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
لوگوی آیین نامه
شنبه 11 ارديبهشت 1395 اصلاح بند 1 تصویبنامه 103551/ت/52427/ه و الحاق ماده 22 به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور


فايلها
الحاق ماده 22.pdf 56.561 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر