كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
لوگوی آیین نامه
شنبه 30 مرداد 1395 اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور


فايلها
تصويب+نامه+هيات+وزيران+شماره57197-ت+53317+ه+مورخ+16-05-95+موضوع+به+پيشنهاد+مشترک+وزارت+امور+اقتصادي+و+دارايي+و+سازمان+مديريت+و+برنامه+ريزي+کشور+(سابق)+و+به+استناد+ماده+(33)+قانون+بودجه+سال+1395+.pdf 41.581 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر