كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
تصویب نامه
دوشنبه 12 آذر 1397 تبصره های (1) و (2) آیین ­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)


فايلها
تصويبنامه هيات وزيران در خصوص اصلاح تبصره هاي (1) و (2) اصلاحي ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2.pdf 64.112 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر