كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
سازمان برنامه
شنبه 13 شهريور 1395 دستور العمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2


فايلها
دستورالعمل اجرايي ماده 23 قانون الحاق2.pdf 2.7 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر