كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
گزارشهای دفتر
بررسی فرآیند دادرسی مالیاتی در ایران: آسیب شناسی و راهکارهای بهبود آن
گزارش آماری عملکرد ماهانه منابع مالیاتی عمده طی سال های 97-1395
بررسی جایگاه انتشار اوراق بدهی دولت در قانون بودجه سال 1397
مروری اجمالی بر برخی از ارکان بازار بدهی در اقتصادهای پیشرو و پیشنهادات برای ایران
مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه 97 با مصوبات مجلس شورای اسلامی
بررسی درآمدهای نفتی در بودجه سال 97
بررسی اجمالی منابع، مصارف، شاخص ها و احکام لایحه بودجه سال 1397
جایگاه اوراق مالی دولتی در لایحه بودجه 97 کل کشور
مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه 97 با قانون بودجه 96
برنامه های پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 97
مقایسه تطبیقی ساختار نر گذاری مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2017
مالیات بر خانه های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن
خلاصه‌ای از عملکرد شاخص‌های وضع مالی دولت طی 5 ماهه سال 1396
خلاصه‌ای از عملکرد شاخص‌های وضع مالی دولت در سال 1395 و مقایسه با عملکرد سال 1394
مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد درکشورهای منتخب و ایران
بررسی عملکرد سود اوراق بهادار دولتی تا پایان بهمن 1395
بررسی نظام مالیات بر زمین در کشورهای منتخب و ایران
تاثیر بدهی بانکی بخش دولتی بر رشد اقتصادی و کانال اثر گذاری آن
برآورد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت اصل و سود اوراق مالی دولتی در سررسیدهای مقرر در سال 1396
تعیین قاعده (سقف) بدهی دولت در ایران
1 2