كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
تصویب نامه
سه‌شنبه 13 آذر 1397 دستور العمل پرداخت بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم درآمد


فايلها
تصويبنامه هيات وزيران در خصوص دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي کم درآمد جامعه.pdf 115.683 KB
 
امتیاز دهی