كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
تصویب نامه
سه‌شنبه 13 آذر 1397 تکلیف سازمان امور مالیاتی در خصوص اطلاعات بنگاههای اقتصادی


فايلها
تصويبنامه هيات وزيران در خصوص ضرورت دريافت داده ها و اطلاعات ماليات از سازمان امور مالياتي.pdf 56.157 KB
 
امتیاز دهی