وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر

                                             

اولویت‌های پژوهشی دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی

-       راه کارهای افزایش کارایی نظام مالیاتی با تاکید بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی

-     باز طراحی ساختار نظام مالیاتی در راستای گسترش منابع و پایه­های مالیاتی (مالیات بر تجارت الکترونیکی و جمع درآمد)

-       بررسی نقش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور

-       نقش و تاثیر معافیت های مالیاتی در تحقق اهداف کلان اقتصادی

-       تدوین الگوی مطلوب پاسخگویی و نظارت در قالب بودجه­ریزی عملیاتی

-     چالش­ها و تنگناهای قانون محاسبات عمومی کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی

-       بررسی امکان­سنجی تغییر سال مالی در نظام مالی ایران، آثار و تبعات آن.

اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی

-       تاثیر مالیاتها در اصلاح الگوی مصرف و چگونگی بکارگیری مالیات بر موارد خاص در نظام مالیاتی ایران

 -  راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در ایران از طریق مالیات

- بررسی میزان اثر بخشی نظام تشویقات و جرائم مالیاتی بر فرآیند­های مالیاتی

- طراحی مکانیزم تولید اطلاعات اقتصادی گروههای مودیان مالیاتی

-  شناسایی شاخص های تعیین کننده درآمد مشمول مالیات به تفکیک فعالیتهای اقتصادی

-  راهکارهای عملی قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز

- چگونگی بکارگیری مالیات برای مقابله با پولشوئی

- راهکارهای بهینه اجرای  مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع

بررسی روشهای کاهش هزینه های وصول مالیات و گسترش پایه های مالیاتی

-       شناسائی راهکارهای قانونی موجود و ایجاد تمهیدات جدید برای جلوگیری از پرداخت مضاعف مالیات توسط پرداخت کنندگان مالیاتهای شرعی

- جایگزینی مکانیزم تشویقی معافیت های مالیاتی با استهلاک سرمایه اشخاص حقوقی

- تاثیر مالیاتهای اسلامی و متعارف بر متغیرهای کلان اقتصادی