وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
بررسی فرآیند دادرسی مالیاتی در ایران: آسیب شناسی و راهکارهای بهبود آن
گزارش آماری عملکرد ماهانه منابع مالیاتی عمده طی سال های 97-1395
بررسی جایگاه انتشار اوراق بدهی دولت در قانون بودجه سال 1397
مروری اجمالی بر برخی از ارکان بازار بدهی در اقتصادهای پیشرو و پیشنهادات برای ایران
مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه 97 با مصوبات مجلس شورای اسلامی
بررسی درآمدهای نفتی در بودجه سال 97
بررسی اجمالی منابع، مصارف، شاخص ها و احکام لایحه بودجه سال 1397
جایگاه اوراق مالی دولتی در لایحه بودجه 97 کل کشور
مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه 97 با قانون بودجه 96
برنامه های پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 97
مقایسه تطبیقی ساختار نر گذاری مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2017
مالیات بر خانه های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن
خلاصه‌ای از عملکرد شاخص‌های وضع مالی دولت طی 5 ماهه سال 1396
خلاصه‌ای از عملکرد شاخص‌های وضع مالی دولت در سال 1395 و مقایسه با عملکرد سال 1394
مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد درکشورهای منتخب و ایران
بررسی عملکرد سود اوراق بهادار دولتی تا پایان بهمن 1395
بررسی نظام مالیات بر زمین در کشورهای منتخب و ایران
تاثیر بدهی بانکی بخش دولتی بر رشد اقتصادی و کانال اثر گذاری آن
برآورد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت اصل و سود اوراق مالی دولتی در سررسیدهای مقرر در سال 1396
تعیین قاعده (سقف) بدهی دولت در ایران
بيشتر