وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
بيشتر
نظر شما درباره محتوای زیر پورتال دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی چیست؟
   
1- عالی
2- خوب
3- متوسط
4- ضعیف


آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 3 آبان 1395 17:30:43
جستجو در زیر پرتال دفتر
بيشتر
گزارشهای دفتر بيشتر
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید بيشتر
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی بيشتر
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم بيشتر
فايلها
3-+گزارش.pptx 482/749 KB
اقدامات سند.PDF 60/955 KB
اهداف سند.PDF 52/153 KB