وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
بيشتر
آخرين ويرايش سایت
جمعه 8 ارديبهشت 1396 15:04:10
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
روند تامین کسری منابع از محل تنخواه گردان خزانه، ماده 125 ق.م.ع و بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 لغایت 7 ماهه اول سال و مقایسه با مدت مشابه سال قبل (میلیاردریال)
نسبت کسری تراز عملیاتی به اعتبارات هزینه ای طی هفت ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
تحقق اعتبارات تملک دارا یی های سرمایه ای در هفت ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
سهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت طی هفت ماهه اول سال‌های 95-1394
تحقق اجزا منابع عمومی دولت طی هفت ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
سهم اجزا منابع عمومی دولت درهفت ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
عملکرد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در هفت ماهه اول سال‌های 95-1394
عملکرد شاخص های مهم وضع مالی دولت درهفت ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به درآمدهای نفتی طی هفت ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
تحقق اعتبارات هزینه ای طی هفت ماهه اول سال‌های 95-1394 در مقایسه با مصوب هفت ماهه (درصد)
نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای طی هفت ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
. .
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نظر شما درباره محتوای زیر پورتال دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی چیست؟
   
1- عالی
2- خوب
3- متوسط
4- ضعیف