وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
بيشتر
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 29 مرداد 1396 08:09:54
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
روند استفاده از تنخواه گردان خزانه و ماده 125 قانون محاسبات عمومی لغایت 11 ماهه سال 1395و مقایسه با مدت مشابه سال قبل (میلیاردریال)
منابع تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در 11ماهه سال 1395 و 1394 - درصد
سهم اعتبارات هزینه ای،تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از مصارف عمومی دولت طی 11 ماهه سال‌های 95-1394
عملکرد اجزاء مصارف عمومی دولت طی 11ماهه سال 1395 (میلیارد ریال و درصد)
ترکیب اقلام درآمدی تامین کننده اعتبارات هزینه ای
نسبت مصارف عمومی دولت، مالیات‌ها و کسری بودجه به GDP لغایت 11 ماهه سال 1395و مقایسه با مدت مشابه سال قبل (درصد)
نسبت کسری تراز عملیاتی به اعتبارات هزینه ای طی 11 ماهه سال‌های 95-1394 (درصد)
تحقق اجزا منابع عمومی دولت طی 11ماهه سال‌های 95-1394 (درصد)
سهم اجزا منابع از عملکرد دریافت های عمومی دولت ( درصد)
عملکرد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در 11 ماهه سال‌ 95-1394 (ارقام به میلیارد ریال و درصد)
خلاصه‌ای از عملکرد شاخص‌های وضع مالی دولت در 11 ماهه سال 1395
. .
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نظر شما درباره محتوای زیر پورتال دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی چیست؟
   
1- عالی
2- خوب
3- متوسط
4- ضعیف